Je lepší vakuová technika s jedním okruhem, nebo s duálním? | VIAVAC

585 410 881

Phone

Je lepší vakuová technika s jedním okruhem, nebo s duálním?

Pokud používáte vakuový zvedák na staveništi, směrnice ES EN 13155 vyžaduje, abyste měli doplňkový bezpečnostní systém pro ochranu proti pádu. Tento požadavek můžete splnit dvěma různými způsoby:

    • Pokud máte vakuové zařízení s jednoduchým vakuovým okruhem, použijete ještě doplňkovou ochranu proti pádu – bezpečnostní pásy.
    • Pokud máte vakuovou techniku s duálními nezávislými vakuovými okruhy, nemusíte materiál ničím dalším jistit.

Technika s jedním (jednoduchým) vakuovým okruhem

V případě jednoduchého okruhu jsou všechny přísavky připojeny v jednom vakuovém okruhu. Nosnost pro zvedání je tak součtem všech připojených přísavek. Pokud používáte stroje s jedním okruhem, je pro vás použití sekundární pojistky (bezpečnostních pásů) pro ochranu proti pádu povinné. V případě vakuových zvedáků VIAVAC je tento požadavek splněn pomocí bezpečnostních popruhů, kterými byste měli materiál jistit.

Technika se dvěma (duálními) nezávislými vakuovými okruhy

U vakuových zařízení se dvěma vakuovými okruhy je každý z okruhů připojen k samostatnému páru přísavek, které udrží zatížení odpovídající minimálně dvojnásobku limitu maximálního zatížení. Jestliže tak dojde k selhání vakua v prvním okruhu, systém udrží bezpečně zatížení prostřednictvím druhého okruhu. Obsluhu zařízení přitom varuje vizuální a akustický výstražný signál. Protože se tyto dva okruhy vzájemně jistí, nemusíte používat doplňkové bezpečnostní pásy pro ochranu proti pádu.

Výhody duálního vakuového okruhu

 
+ Šetříte čas i materiál.
+ Nemůže se vám stát, že pásy zapomenete připevnit, nebo je upevníte špatně. Žádné totiž nepotřebujete.

Nevýhody duálního vakuového okruhu

 
– Pro dosažení stejné zvedací nosnosti potřebujete dvojnásobné množství větších přísavek.
– Kvůli dvojnásobnému počtu vakuových dílů je systém s duálním okruhem dražší.

Kdy zvolit vakuovou techniku s jedním okruhem a kdy s duálním?

Jak se rozhodnout v případě sendvičových panelů

 
Doporučujeme používat spíše techniku s duálním okruhem, která zajišťuje větší bezpečnost a umožňuje rychlejší manipulaci. Při montáži sendvičových panelů ale můžete používat i bezpečnostní popruhy pro ochranu proti pádu a pořídit si zvedák jen s jedním okruhem.

Co vybrat k montáži skla

 
V případě skla je situace trochu jiná. Vzhledem k široké rozmanitosti rozměrů a montážních poloh je použití bezpečnostních popruhů mnohdy prakticky nemožné. Proto v tomto případě vždy doporučujeme používání vakuových zvedáků s duálním okruhem.