Přednášeli jsme na semináři pro bezpečnostní a revizní techniky | VIAVAC

585 410 881

Phone

Přednášeli jsme na semináři pro bezpečnostní a revizní techniky

V květnu jsme si udělali výlet do Brna. Konal se tu odborný seminář s panelovou diskusí na téma „Jeřáby“, kde jsme nemohli s naší technikou chybět. Pojďte se s námi v krátkosti podívat na to, jak dvoudenní akce probíhala.

10 firem, 14 odborníků, 125 účastníků – takovou účast měl seminář Jeřáby 2019

 
21. a 22. května 2019 proběhl poblíž vodní přehrady v Brně další ročník semináře pod záštitou odborného garanta Ing. Miroslava Chromečky – soudního znalce v oboru bezpečnosti práce a strojírenství. Na akci přednášeli odborníci z různých odvětví, kde se s jeřáby a zvedací technikou běžně pracuje. A my jsme hrdí na to, že jsme se mezi elitní skupinu bezpečnostních a revizních techniků České a Slovenské republiky dostali i s našimi stroji.

Vakuové přísavky potvrdily svoje kvality v oblasti bezpečnosti a ulehčení práce

 
Jednotlivé přednášky se týkaly nejen samotných jeřábů, ale také bezpečnosti na stavbě, poskytování první pomoci při úrazech obsluh zdvihacích zařízení nebo právní odpovědnosti. Z hlediska teorie se tak jednalo o komplexní průřez problematikou, která se zvedací technikou souvisí.

Nechybělo ale i mnoho praktických ukázek. My jsme například představili naši značku a produkty nejen formou krátké přednášky, ale především rovnou v praxi. Venku před budovou jsme názorně ukázali, jak naše zvedáky fungují. Excelovaly tu manipulátory CladBoy CB5 a CladBoy compact GB-500 spolu s minijeřábem JEKKO, který speciálně pro tuto akci zajistila naše partnerská společnost TONSTAV-SERVICE.

Ze semináře si odnášíme pozitivní ohlasy i příslib dalších vystoupení

 
Během prezentace se bezpečnostní a revizní technici podrobněji seznámili s vakuovými zvedáky pro manipulaci se sendvičovými panely, sklem či trapézovými plechy. Pochopili jejich specifika, zjistili vše ohledně bezpečnosti na stavbě a vyzkoušeli si, jak snadná je jejich obsluha.

Co si z akce odnášíme my? Pozitivní ohlasy na naše zařízení i pozvání na další semináře, které jsme s vděčností přijali. Tak brzy opět někde na viděnou!

Zpět na začátek